Carita Romantis Di Tampiling Ku Pamajikan

webadmin's picture
Humor

Kabayan : "kunaon eta beungeut ?"
Kemod : "ditampiling ku pamajikan"
Kabayan : "beuh...? Naha geuning?"
Kemod : "Pedah kuring nyelapkeun kembang dina ceulina..."
Kabayan : "Haarr ? Eta adegan romantis kitu nepi ka ditampiling ? Naha kembang naon anu diselapkeun dina ceulina teh ?"
Kemod : "kembang api"
Kabayan : "Kehed Siah"