Video Hadist Dakwah Tentang Dajjal Akhir Zaman

webadmin's picture

Petaka Akhir Zaman (Terbaru). Oleh Ust Zulkifli Muhammad Ali Lc

Dajjal itu ternyata manusia yang berumur panjang, cerita ini juga diterangkan dalam Hadist,.

Jassasah si Pengawal Dajjal,

Bertugas mencari-cari berita dari manusia, bila ia menemui manusia yang lewat di pulau kediaman Dajjal. Pulau apakah itu dan dimana? Pulau itu adalah pulau misteri sampai saat ini masih disembunyikan keberadaannya oleh Allah -Azza wa Jalla-.

Dari Fathimah bintu Qois -radhiyallahu anha-, ia berkata,

“ Aku pernah sholat bersama Rasulullah -Shallallahu alaihi wa sallam-. Aku berada di shaff wanita yang berada dekat dengan punggung kaum lelaki.
Tatkala Rasulullah -Shallallahu alaihi wa sallam- telah menyelesaikan sholatnya, maka beliau duduk di atas mimbar sambil tertawa.
Kemudian beliau bersabda, “ Hendaknya setiap orang melazimi tempatnya ”, lalu bersabda lagi, “ Tahukah kalian kenapa aku kumpulkan kalian ? 

“ Hanya Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu ”, kata mereka.

Beliau bersabda, “ Demi Allah, sesungguhnya aku tidaklah mengumpulkan kalian karena keinginan ( dalam membagi ghonimah ) dan tidak pula karena takut ( terhadap musuh, ).
Akan tetapi aku kumpulkan kalian, karena Tamim Ad-Dariy dahulu seorang yang beragama Nasrani.
Kemudian ia datang berbai’at dan masuk Islam.
Dia telah menceritakan kepadaku sebuah kisah yang sesuai dengan kisah yang pernah aku ceritakan kepada kalian tentang Al-Masih Ad-Dajjal.
Dia telah menceritakan kepadaku bahwa telah berlayar dalam sebuah perahu besar bersama 30 orang lelaki dari Suku Lakhm dan Judzam.
Mereka dipermainkan oleh ombak selama sebulan di lautan.
Kemudian mereka berlabuh pada sebuah pulau di tengah lautan ketika terbenamnya matahari.
Mereka pun duduk di perahu kecil, lalu memasuki pulau itu.

Mereka dijumpai oleh binatang yang lebat bulunya;
mereka tak tahu mana depan dan belakangnya karena banyak bulunya.
Mereka berkata ( kepada binatang itu ), “ Celaka engkau, siapakah engkau ? ”
Binatang itu menjawab, “ Aku adalah Jassasah ( tukang cari berita ) ”.
Mereka bilang, “ Apa itu Jassasah ? ”
Binatang itu berkata, “ Wahai kaum, pergilah engkau kepada laki-laki ini di dalam istana itu. Karena ia amat rindu dengan berita kalian ”.

Dia ( Tamim ) berkata, “Tatkala ia ( si binatang ) menyebutkan seorang lelaki kepada kami, maka kami khawatir jangan sampai binatang itu adalah setan perempuan”.
Tamim berkata, “Kami pun pergi dengan  cepat sampai kami memasuki istana tersebut.
Tiba-tiba di dalamnya terdapat orang yang paling besar  kami  lihat dan paling kuat ikatannya dalam keadaan kedua tangannya terbelenggu ke lehernya antara kedua lututnya sampai kedua mata kakinya dengan besi”.
Kami katakan, “ Celaka anda, siapakah anda ? ”

Dia ( Dajjal ) menjawab, “ Sungguh kalian telah tahu beritaku. Kabarkanlah kepadaku siapakah kalian ? ”

Mereka menjawab, “ Kami adalah orang-orang Arab. Kami telah berlayar dalam sebuah perahu besar. Kami pun mengarungi lautan saat berombak besar. Akhirnya, ombak mempermainkan kami selama sebulan. Kemudian kami berlabuh di pulau anda ini. Kami pun duduk-duduk di perahu kecil, lalu masuk pulau. Tiba-tiba kami dijumpai oleh binatang yang lebat bulunya; mereka tak tahu mana depan dan belakangnya karena banyak bulunya. kami berkata ( kepada binatang itu ), “Celaka engkau, siapakah engkau?”

Binatang itu menjawab, “ Aku adalah Jassasah ( tukang cari berita ) ”. Kami bilang, “Apa itu Jassasah ? ”
Binatang itu berkata, “ Pergilah engkau kepada laki-laki ini di dalam istana. Karena ia amat rindu dengan berita kalian ”.
Lalu kami menghadap kepadamu dengan cepat, kami takut kepadanya dan tak merasa aman jika ia adalah setan perempuan ”.

Dia ( Dajjal ) berkata, “ Kabarilah aku tentang pohon-pohon korma Baisan (nama tempat di Yordania,)!! ”.

Kami bertanya, “Engkau tanya tentang apanya?”.

Dajjal berkata, “Aku tanyakan kepada kalian tentang pohon-pohon kurmanya, apakah masih berbuah?”.

Kami jawab, “Ya”.

Dajjal berkata, “Ingatlah bahwa hampir-hampir ia tak akan berbuah lagi”.

Dajjal berkata, “Kabarilah aku tentang Danau Thobariyyah!!”.

Kami katakan, “Apanya yang kau tanyakan?”

Dajjal berkata, “Apakah di dalamnya masih ada air?”

Mereka menjawab, “Danau itu masih banyak airnya”.

Dajjal berkata, “Ingatlah, sesungguhnya airnya hampir-hampir akan habis”.

Dajjal bertanya lagi, “Kabarilah aku tentang mata air Zughor!!”

Mereka bertanya, “Apanya yang kau tanyakan?”

Dajjal berkata, “Apakah di dalam mata air itu masih ada air? Apakah penduduknya masih menanam dengan memakai air dari mata air itu?”

Kami jawab, “Ya, mata air itu masih banyak airnya dan penduduknya masih bercocok tanam dari airnya”.

Dajjal berkata lagi, “Kabarilah aku tentang Nabinya orang-orang Ummi ( ummi : buta huruf, yakni orang-orang Quraisy ), apa yang ia lakukan ?

Mereka berkata, “Dia telah keluar dari Kota Makah dan bertempat tinggal di Yatsrib ( Madinah )”.

Dajjal bertanya, “Apakah ia diperangi oleh orang-orang Arab?”

Kami katakan, “Ya”.

Dajjal bertanya, “Apa yang ia lakukan pada mereka?”

Lalu mereka kabari Dajjal bahwa sungguh ia ( Nabi itu, yakni Nabi Muhammad -Shallallahu alaihi wa sallam- ) telah berkuasa atas orang-orang yang ada di sekitarnya dari kalangan Arab dan mereka menaatinya”.

Dajjal berkata kepada mereka, “Apakah hal itu sudah terjadi?”

Kami jawab, “Ya”.

Dajjal berkata, “Ingatlah bahwa hal itu lebih baik bagi mereka untuk menaatinya. Sekarang aku kabari kalian bahwa aku adalah Al-Masih ( yakni, Al-Masih Ad-Dajjal ). Sungguh aku hampir diberi izin untuk keluar.
Aku akan keluar, lalu berjalan di bumi. Aku tak akan membiarkan suatu negeri, kecuali aku injak dalam waktu 40 malam, selain Makkah dan Thoibah ( nama lain bagi kota Madinah. ). Kedua kota ini diharamkan bagiku.
Setiap kali aku hendak memasuki salah satunya diantaranya, maka aku dihadang oleh seorang malaikat, di tangannya terdapat pedang terhunus yang akan menghalangiku darinya.
Sesungguhnya pada setiap jalan-jalan masuk padanya ada malaikat-malaikat yang menjaganya”

Dia ( Fathimah bintu Qois ) berkata, “Rasulullah -Shallallahu alaihi wa sallam- bersabda seraya menusuk-nusukkan tongkatnya pada mimbar, “ Inilah Thoibah, Inilah Thoibah, Inilah Thoibah, yakni kota Madinah.
Ingatlah, apakah aku telah menceritakan hal itu kepada kalian ? ”

Orang-orang pun berkata, “Ya”.

[HR. Muslim dalam Kitab Asyroot As-Saa’ah, bab : Qishshoh Al-Jassasah (no. 2942), Abu Dawud dalam Kitab Al-Malaahim (4326), At-Tirmidziy dalam Kitab Al-Fitan (2253) dan Ibnu Majah Kitab Al-Fitan (4074)]

 

Ibrah dan Renungan

Diantara tanda-tanda dekatnya waktu keluarnya Dajjal, berikut dekatnya kiamat: 

  • Buah pepohonan korma negeri Baisan akan habis dan tak lagi berbuah
  • Danau Thobariyyah ( TIBERIAS ) akan meresap habis
  • Mata air Zughor akan meresap kering kerontang

Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Rajab Al-Hanbaliy -rahimahullah- berkata, “Diantara perkara yang menunjukkan bahwa terutusnya Nabi Muhammad -Shallallahu alaihi wa sallam- termasuk tanda kiamat bahwa beliau kabarkan tentang Dajjal dalam hadits Jassasah”.
[Lihat Al-Hikam Al-Jadiroh bil Idza’ah (hal. 4)]

Di akhir zaman, Dajjal akan muncul dengan keluarbiasaan yang Allah berikan padanya sebagai fitnah ( ujian ) keimanan bagi manusia. 
Diantara keluarbiasaannya, ia mampu mengelilingi semua negeri, kecuali Makkah dan Madinah dalam waktu 40 hari. 
Tujuannya untuk memurtadkan manusia ! .
Maka berlindunglah kepada Allah dari fitnah Dajjal. 
Allahumma na’udzu bika min fitnatid dajjal.
Al-Imam Abu Zakariyya An-Nawawiy -rahimahullah- berkata, “Di dalam hadits ini terdapat keutamaan kota Madinah, keutamaan mendiaminya serta terjaganya kota Madinah dari thoo’uun dan Dajjal”. 
[Lihat Syarh Shohih Muslim (9/155)]
 

Religi

Baca Juga